develop free website

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.upscalegalerie.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van

deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Ellis Veth streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke

zorgvuldigheid is samengesteld, staat Ellis Veth niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie

op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ellis Veth aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Ellis Veth en de

gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Ellis Veth garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan

worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden

veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Ellis Veth te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ellis Veth heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijkvoor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ellis Veth aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Ellis Veth zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Ellis Veth daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.